Konsulenttjenester

Fishtech AS har mer enn 15 års erfaring med å finne de beste løsningene for våre kunder. 

Vi har bred erfaring i å tengne nye fabrikker samt ominnrede og kunne bruke om igjen deler av det som måtte være i fabrikken i utgangspunktet.  Med vår store kontaktflate og godel leverandører finner vi frem til de beste løsningene sammen med kunden. 

Vi tegner og prosjekterer også med tanke på landanlegg og produksjonslinjer på land. Vi hår opp gjennom årene tegnet og bygget opp mer enn 20 fabrikker på trålere

 

  • x